Prijímanie a zamestnávanie cudzincov

Prijímanie a zamestnávanie cudzincov

 

Chcela by vaša organizácia prijať odborníka na špecifickú vzdelávaciu alebo výskumnú tému? Či rozšíriť rady študentov a doktorandov aj o študentov?

Informácie o administatívnych postupoch súvisiacich s príchodom zahraničných výskumníkov, študentov, doktorandov a vyskoškolských učiteľov nájdete v Praktickej navigácii. Navigácia Vám pomôže správne identifikovať administratívne postupy pri príchode cudzincov (výskumníkov, učiteľov aj študentov)  na Vašu inštitúciu v závislosti od účelu ich pobytu.

 

Bližšie informácie o podmienkach:

Vstup a pobyt občanov EÚ/EHP/Švajčiarska

Vstup a pobyt občanov tretích krajín

 

 

 

 

Zamestnávanie cudzincov z EÚ/EHP/Švajčiarska

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

 

 

Povinnosti v prípade príchodu na Slovensko s rodinnými príslušníkmi

Povinnosti cudzincov po príchode na Slovensko

 

 

Oddelenia cudzineckej polície na Slovensku a ich teritoriálna kompetencia

Slovenské veľvyslanectvá a konzuláty v zahraničí

Zdravotnícke zariadenia relevantné pre prechodný pobyt

Dohoda o hosťovaní

Zjednodušená mobilita študentov a výskumníkov z tretích krajín v rámci EÚ

Oddelenia cudzineckej polície na Slovensku a ich teritoriálna kompetencia

Zdravotnícke zariadenia relevantné pre prechodný pobyt