Prijímanie a zamestnávanie cudzincov

Chcela by vaša organizácia prijať odborníka na špecifickú vzdelávaciu alebo výskumnú tému? Či rozšíriť rady študentov a doktorandov aj o študentov?

Informácie o administatívnych postupoch súvisiacich s príchodom zahraničných výskumníkov, študentov, doktorandov a vyskoškolských učiteľov nájdete v Praktickej navigácii. Navigácia Vám pomôže správne identifikovať administratívne postupy pri príchode cudzincov (výskumníkov, učiteľov aj študentov)  na Vašu inštitúciu v závislosti od účelu ich pobytu.

 

Praktická navigácia okrem iného pokrýva aj tieto témy:

Vstup a pobyt občanov EÚ/EHP/Švajčiarska

Vstup a pobyt občanov tretích krajín 

Zamestnávanie cudzincov z EÚ/EHP/Švajčiarska

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín